Stressterapi


Nøglen til at blive stressfri kræver, at du er villig til at arbejde med dig selv og udfordre dine nuværende vaner og overbevisninger


 Det lyder måske simpelt, men det er ikke let.


 

Stressterapi

Stressterapien hos mig bygger på samtaleterapi. Det er vejen til et bedre liv for dig som endegyldigt vil din akutte- eller kroniske stress til livs, eller måske for dig der har brug for mental genopretning efter en periode med udbrændthed, eller for dig der skal på fode igen efter et stresskollaps. Meget kan vi mennesker klare selv, men når det drejer sig om at afhjælpe akut- eller kronisk stress, udbrændthed eller stresskollaps, kan det være nyttigt at have en støttende professionel ledsager, der har indgående kendskab til sindets indre landskaber.


I starten af ethvert forløb har vi en afklaring af, hvad er dit mål med stressterapien hos mig. Hvad ønsker du at kunne, når forløbet er slut? Jeg bruger den psykoterapeutiske metode, som bygger på samtaler mellem dig og mig med inddragelse af følelsernes kropslige forankringer og udtryk. Forskningen viser hvor tæt kognition, følelser, kroppens sansninger, handlefærdighed og evne til samspil er forbundet i os mennesker 1). Alle disse elementer vil være i spil i et stress terapeutisk forløb.


Din personlighed udadtil oplever du som, de mange forskellige selvbilleder og roller du hver dag indgår i. Fx rollen som forældre, kæreste, studerende, datter, søn, kollegaen, karrieremanden- eller kvinden eller selvbilleder som fx det perfekte menneske, den mistroiske, den præsterende, den selvstændige, den autoritetstro, den rebelske osv. Det er alt sammen dit selvbillede og bevidstheden om former, der er knyttet til din overbevisninger om dig selv.

 

Vi har alle vores eget unikke selvbillede af os selv, som ubevidst er blevet formet gennem vores opvækst og opdragelse, der hvor dine overbevisninger er blevet dannet. Overbevisningerne internaliserer vi gennem socialisering. Alt efter hvilke opvæksterfaringer du har, kan overbevisningerne være positive og give mulighed for personlig udfoldelse og give næring for dine processer og strategier. Eller de kan være negative og begrænse dine oplevelse af frihed og hæmme dig i at realisere dine udviklingspotentiale, som er grobund for stressen. Hvis disse negative overbevisninger ikke bliver elimineret, så vil du altid have en grund til at fortsætte med uhensigtsmæssige overbevisninger. Den dybtgående effekt af psykoterapi opnås ved, at du lærer at bryde disse negative ubevidste overbevisninger. Derved vil du lære dine egne grænser at kende, og være klar over hvornår du skal sige fra. Du vil i højere grad begynde at identificere dig selv med din essentielle værens kerne.

 

Det afgørende fokus i terapien er dig og dine overbevisninger, om hvad du føler og tænker. Jeg vil spørge ind til dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser, når vi snakker om noget sårbart. Hvis du kan huske dine drømme, vil jeg ofte inkorporere dette som en del af forløbet. Med fordybelse i drømmeelementernes budskab bliver en ny og ofte overraskende forståelse af dig selv til en mulighed, som vil føre til din indre vækst og helhed. Drømmene taler i et symbolsk sprog som giver et fællesmenneskeligt arketypisk materiale, der til tider kan virke mærkeligt, og endda nogle gange skræmmende. Paradoksalt nok forvandler det symbolske sprog sig til noget helt grundlæggende nødvendigt og positivt for dig som drømmer. Der gives ingen facitliste for hvad det enkelte symbol betyder. Til gengæld giver det muligheden for at arbejde konkret, bevidst og jordnært med symbolernes indhold og dermed erfare symbolernes betydning i dit eget liv. Med tiden bliver det ofte muligt, at iagttage en indre logik eller et mønster for, hvordan drømmene præsenterer deres indhold. Drømmene peger nemlig på muligheder i dig selv som drømmer, muligheder du i virkeligheden slet ikke var bevidst om. Fortolkning af drømmemateriale kan virke meget kraftfuldt og gavnligt for din videre rejse med din individuation, som er Carl Jungs udtryk for personlighedsudvikling. Forskning viser nemlig at der er signifikant sammenhæng mellem individuationsniveau ved problemløsningsevne og stressniveau1).


Stressterapien giver dig mulighed for, at udvikle dit individuationsniveau og støtte dig i at opbygge dine personlige kompetencer og ressourcer samt bryde med uhensigtsmæssige overbevisninger med forskellige roller og selvbilleder. Gennem stressterapien vil du opnå kontakt til din dybere identitet og erhverve indsigt i, hvorfor du føler, tænker og handler som du gør i forskellige situationer, og hvordan du med tiden kan komme til at reagere anderledes, når du udsættes for stressbelastninger.


Under af terapiforløbet, får du et års gratis abonnement på stresschatten, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål i åbningstiden.


Se priser her

 

1) (Fraser, Kathryn P.; Tucker, Carolyn M. Journal of College Student Development, v38 n5 p461-67 Sep-Oct 1997)

Læs også om Stresscoaching

 

Bruttolønsordning


Du kan indgå en bruttolønsaftale med din arbejdsgiver, - hvor din udgift vil være halveret eller mindre.


Bruttolønsordninger går ud på, at du går ned i bruttoløn med det beløb som stresscoachingen koster, - og din arbejdsgiver betaler fakturaen for stresscoachingen.

På den måde er det stadig dig, der betaler coachingen, men fordi den trækkes fra før skat, betaler du reelt den halve pris eller mindre.


Der er nogle betingelser der skal overholdes, - aftal med din arbejdsgiver om etablering af aftalen. Det kan godt betale sig!


Betaling og priser finder du her