Kronisk stress

 

Kronisk stress

Kronisk stress, er den lægelige betegnelse for langvarig stress. Stress bliver først kronisk når man i en længerevarende periode har haft et forhøjet niveau af stresshormoner i kroppen. Når man i mange måneder eller måske år, har døjet med akutte stresssymptomer af den ene eller anden art.


Sådan opstår kronisk stress

Kronisk stress kan opstå, hvis den stressramte ikke har taget den akutte stress igennem en længere tid alvorligt og fået den rigtige behandling, så sætter den akutte stress sig til kronisk stress.


Varigheden af ens stresstilstand er også afhængig af ens omgivelser. Ens arbejdsplads og ens nærmeste har også stor indflydelse på, hvor hurtigt og nemt man kommer sig efter et stresskollaps. Som stressramt er man afhængig af den opbakning, fleksibilitet og forståelse, man møder i ens omgivelser for at få de mest optimale betingelser for at komme ovenpå igen.


En ulykke kommer sjældent alene siger man, og det kan også være tilfældet for stressramte. At være invalideret af stress sætter pres på hele familien – økonomisk og relationsmæssigt. I nogle tilfælde vil det udløse ekstra stress i form af fx økonomiske vanskeligheder, flytning eller skilsmisse. Men også ydere uforudsete påvirkninger som alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie eller lignende kan forlænge processen med igen at komme ud af sin stresstilstand.


Kronisk stress medfører ændringer i hjernen

Oppe i vores hjerne sidder et lille område, der hedder Amygdala. Under langvarig stress, vokser det område i vores hjerne. Amygdala funktion er at opsnappe og reagere på farer. Det er fra dette område i hjernen, der sendes besked om, at der skal udskilles stresshormonet kortisol fra binyrerne.


Når Amygdala under længerevarende stress vokser sig fysisk større, bliver dens funktion dominerende. Kroppen sættes konstant i alarmberedskab. Det udvikler sig til en invaliderende tilstand, hvor der konstant bliver udløst stresshormoner – kroppen gøres kampklar og det vil sætte sig og vil mærkes som stresssymptomer i kroppen.


Det betyder at ens hjerne får tunnelsyn og vil være indstillet på at registrere alt, hvad der potentielt er farligt for én. Problemet er at ens sind glædeligt hopper med på legen, og selv digter videre og laver angst scenarier på alt, hvad der kan gå galt. Bekymringer, fri fantasi og hvad-nu-hvis tanker, - og det animerer yderligere stof til stressspiralen.


Samtidig med at Amygdala vokser, skrumper den del af hjernen, der kaldes Hippocampus. Hippocampus er den del af vores hjerne, som regulerer stresshormonerne og som skaber ro i krop og hoved. Det er også den rationelle del af vores hjerne, der styrer vores kognitive funktioner, som problemløsning, rationel tænkning, hukommelse, overblik, multitasking m.m. Det forklarer også, hvorfor man som stressramt ofte har svært ved at huske, koncentrere sig og overskue flere ting på en gang.


Ændringerne i hjerne er også forklaringen på, hvorfor kronisk stress ofte medfører psykiske ubalancer som angst og - eller depression.


Tag din stress alvorligt – inden den bliver kronisk!

Om akut stress bliver til kronisk stress, har man selv en afgørende rolle i at bestemme. Tager man ikke sin akutte stress alvorligt, har man svært ved at acceptere sine begrænsninger og tilstande, har man vaner, tankemønstrer mv., der spænder ben for én og som man ikke får ændret, så bliver det svært at komme helt ud af sin stresstilstand igen.


Det er her helt afgørende at man får den rigtige hjælp, hurtigt. Det kræver stressbehandling fra eksperter på området, så man sikrer at man aldrig havner i tilstanden igen. De som lider af kronisk stress, er typisk stressramte, der er gået ned med akut stress gentagende gange. Mennesker, som ikke har fået den rigtige behandling og som derfor ikke har været ordentlig forberedt på nye stressorer, der hele tiden dukker op på livets rejse.


Kronisk stress er en stærkt invaliderende tilstand, der nedsætter helt eller delvist den enkeltes arbejdsevne og livskvalitet.


Er du i tvivl om du er stresset eller på vej til det, så kan du tage vores stresstest og dermed tage det første skridt ud af din stress.


Behandling af kronisk stress

Jeg anvender ACT og mindfulness til behandling af kronisk stress. Med ACT vil du lære at fokusere på de ting, som du kan ændre og kontrollere, fremfor alt det som du ikke har kontrol over. Så ikke blot lærer du at fokusere på dine problemer, og det som du gerne vil væk fra, men i lige så høj grad det du gerne vil hen til. Vi mennesker har en tilbøjelighed til at bruge al vores energi på problemer og udfordringer, hvilket gør, at vi ikke giver plads til at leve efter vores livsværdier. Derfor er jeg i coachingen og terapien meget opmærksomme på, at hjælpe dig med at tydeliggøre dine værdier og sikre, at dine handlinger styrer mod et værdifuldt liv. Et liv som giver mening for netop dig.


I coachingen og terapien inddrager jeg også mindfulness til, at komme i bedre kontakt med nuet. Jeg hjælper dig med at blive bevidst om dine tanker og følelser og med så og sige, at frigøre dig fra autopiloten. Det betyder, at du lærer, hvordan du undlader at handle per automatik ud fra dine tanker og følelser, og i stedet bliver mere nærværende og kan træffe bevidste valg i hver enkelt situation. Så du på den måde gør det, som du egentlig gerne vil. I coachingen og terapien arbejder vi ikke med at kontrollere eller ændre dine tanker, men i stedet med at acceptere tankernes til tider uundgåelige tilstedeværelse. Så du lærer at rumme tankerne, som en del af dit liv, men uden at de definerer, hvem du er, eller hvordan du skal leve et værdifuldt liv.