Slipstress med mindfulness

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

 

Hvad er MBSR – Mindfulness Baseret Stress Reduktion? 


Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et interventionsprogram udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University og Massachutts Medical School, i USA. 


MBSR-programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning. MBSR-programmet er evidensbaseret og har vist sin gode effekt på mange områder.


Der forskes rigtigt meget i mindfulness i disse år. Forskning viser at daglig meditation skaber nye neurale forbindelser i hjernen, som kan hjælpe os med at forebygge stress og tage bedre vare på os selv og vores helbred. Det er ikke en mirakelkur, som gør os evige lykkelige, men en måde at være i livet på både med glæde, lidelse, sorg og smerte.  


De fleste, som mediterer dagligt, vil opleve positive forandringer helbredsmæssigt og psykisk.

At håndtere stress i hverdagen

Formålet med træning i MBSR-programmet er at lære at integrere en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. 


Du bliver desuden bedre til at prioritere dit nærvær i hverdagen. Mere specifikt træner du evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Du arbejder med kropsbevidsthed og regulering af følelser. De dokumenterede effekter af metoden er blandt andet mere energi, større tilfredshed, bedre koncentration og hukommelse, mindre stress og færre smerter.