Udbrændthed

 

Hvad er udbrændthed?


Det er ofte mennesker der arbejder med andre mennesker, der bliver ramt af udbrændthed, fx ledere, sygeplejersker, læger, lærer, pædagoger, jordemødre, socialrådgivere, politi- eller fængselsbetjent, men det kan være alle faggrupper, der brænder for en opgave, hvor de føler, at de er forhindrede i at slå til. De oplever typisk deres job som værende meget ansvarsfuldt, fordi de har ansvaret for andre mennesker. Det kan betegnes som en form for etisk stress.


Udbrændthed eller udmattelsesdepressionen starter næsten altid med fysiske symptomer, for eksempel hovedpine eller ryg problemer. Dette er kroppens signal om, at dine grænser bliver overskredet og du ikke kan magte alt det du skal. Som oftest bliver udbrændthed udløst af langvarig kronisk stress, hvor du ikke har oplevet, at der var plads eller tid til, at tage vare på dig selv og dine behov. Undersøgelser med scanninger af hjerne viser allerede nedsat aktivitet ved stress. Men når der kommer til udbrændthed, så viser billederne nærmest et minimum af aktivitet, - ja nærmest ingenting.


Udbrændthed udvikler sig langsomt med årene, hvor du typisk har ydet et stort engagement i dit arbejde. Du opfattede dig tidligere som en ansvarlig og pålidelig person, - men nu kan du ingenting mere. Det er ikke nok at slappe af og hvile dig, du vil blive ved med, at føle dig træt. Du er totalt udmattet og din krop er helt svag og mat, - du skammer dig over det og lukker dig inde i dit hjem. Dit engagement er forsvundet, selv det som du tidligere synes var sjovt og spændende, har mistet sin værdi. Selv daglige gøremål virker uoverkommelige, Det at gå ned at handle, eller gå i bad, kan føles som en umulighed. Du græder, er svimmel, deprimeret, trist og du oplever måske selvmordstanker.


Denne tilstand er selvsagt væsentligt mere alvorlig og gennemgribende end akut og kronisk stress, og vejen tilbage er tilsvarende længere. Hvis disse signaler ignoreres, kan det ende med, at du bryder sammen og ender med et stress kollaps og det kan ende med at være et spørgsmål om liv og død. Det er derfor meget vigtigt, at inden du når til dette stadie tager dine symptomer alvorligt.


Hvis du er, eller er ved at blive udbrændt, kan du måske genkende dig selv i det følgende:

 • Du oplever forskellige fysiske symptomer som fx hovedpine, kvalme, svimmelhed, ændret appetit og hyppigere sygdom end normalt.
 • Du er måske begyndt at bruge mad, alkohol eller medicin som en form for selvmedicinering.
 • Du oplever en gennemgående følelse af opgivenhed i forhold til dine arbejdsopgaver og deres effekt.
 • Engang følte du et stort og ægte engagement for dit arbejde. Nu føles dette engagement nærmest fladt og udslukket.
 • Oprindeligt kærede du dig dybt om de mennesker, du arbejdede med. Nu oplever du at du gradvist er blevet mere og mere ufølsom og kynisk i forhold til dem – og du er faktisk helst fri for, at have noget med dem at gøre.
 • Engang var du en yderst ansvarsfuld, pligtopfyldende, samvittighedsfuld og effektiv medarbejder. Nu kan du have meget svært ved at præstere bare på et ”ordentligt” og tilfredsstillende niveau.
 • Du har svært med at se en mening med og værdi i det, du laver. Også i det du tidligere netop fandt meningsfyldt, udfordrende og interessant.
 • Du føler ikke, du har mere tilbage at give af dig selv.
 • Din følelse af at være noget værd er faldet drastisk.
 • Du er nærmest mere træt når du vågner, end da du gik i seng.
 • Du har efterhånden svært ved, at føle glæde med noget som helst.
 • Du er gået fra at brænde dybt og inderligt for dit arbejde til simpelthen at brænde ud i det.

Det er meget vigtigt, at du tager dine symptomer på stress alvorligt, - også lang tid inden du når til det stadie, hvor du er udbrændt.Behandling af udbrændthed

Jeg anvender ACT og mindfulness til behandling af udbrændthed. Med ACT vil du lære at fokusere på de ting, som du kan ændre og kontrollere, fremfor alt det som du ikke har kontrol over. Så ikke blot lærer du at fokusere på dine problemer, og det som du gerne vil væk fra, men i lige så høj grad det du gerne vil hen til. Vi mennesker har en tilbøjelighed til at bruge al vores energi på problemer og udfordringer, hvilket gør, at vi ikke giver plads til at leve efter vores livsværdier. Derfor er jeg i terapien meget opmærksomme på, at hjælpe dig med at tydeliggøre dine værdier og sikre, at dine handlinger styrer mod et værdifuldt liv. Et liv som giver mening for netop dig.


I terapien inddrager jeg også mindfulness til, at komme i bedre kontakt med nuet. Jeg hjælper dig med at blive bevidst om dine tanker og følelser og med så og sige at frigøre dig fra autopiloten. Det betyder, at du lærer, hvordan du undlader at handle per automatik ud fra dine tanker og følelser, og i stedet bliver mere nærværende og kan træffe bevidste valg i hver enkelt situation. Så du på den måde gør det, som du egentlig gerne vil. I terapien arbejder vi ikke med at kontrollere eller ændre dine tanker, men i stedet med at acceptere tankernes til tider uundgåelige tilstedeværelse. Så du lærer at rumme tankerne, som en del af dit liv, men uden at de definerer, hvem du er, eller hvordan du skal leve et værdifuldt liv.